تلفن :

44497905

44497934       

44418711

09122900263

09122800985

فاکس : 44497698

ایمیل : sadra90@Yahoo.com
نشانی دفتر مرکزی : همت غرب  _ خروجی سردار جنگل_بالاتر از چهارراه مخبری (نرسیده به میرزابابائی ) _کوچه 10متری بوستان_ پلاک 2