انواع میزها 01
انواع میزها 02
انواع میزها 03
انواع میزها 04
انواع میزها 05
انواع میزها 06
انواع میزها image4
انواع میزها image5

در صورت انتخاب ميزهاي كنفرانس ومديريت كه احتياج به نصب در محل دارد ، هزينه نصب جهت هركدام ٣٥هزار تومان ميباشد كه به مبلغ فاكتوراضافه ميگردد ويا توسط نصاب اخذ ميشود.