بلژیکی+کنفرانس180 34

 

سازنده:صدراصنعت

 

ابعادمیزمدیریت:         طول          عرض

                             180           130

ابعادمیزکنفرانس:       طول          عرض

                             180           90  

-توضیحات تکمیلی

 

  -میز کنفرانس  صدرا صنعت در ابعاد و رنگ   های مختلف قابل ساخت میباشد.

  -جنس تمام ملامینه / بنا به درخواست مشتری قابل ساخت با MDFمیباشد.

  -هزینه بسته بندی کتابخانه ومبلمان صدرا صنعت جهت ارسال به شهرستان رایگان میباشد.