جلومبلی شیشه ای PLP P 11244019TG35

 

سازنده:صدراصنعت

ابعاد حدودی:  ارتفاع 38cm         طول10cm             عرض 55cm

 جلو مبلی شیشه ای / جلو مبلی خانگی/ جلو مبلی اداری

این محصول دارای ابعاد مختلف میباشد