جلومبلی شیشه ای سایزمتوسط PLP P 11290617TG33

 

سازنده:صدراصنعت

ابعاد حدودی:  ارتفاع 38cm        طول 100cm         عرض 55cm

جلو مبلی شیشه ای/ جلو مبلی اداری  / جلو مبلی خانگی

این محصول دارای ابعاد مختلف میباشد.