جلومبلی شیشه ای گرد PLP P 112912TG32

 

سازنده:صدراصنعت

ابعاد حدودی:      ارتفاع 38cm            طول100cm              عرض55cm

جلو مبلی شیشه ای گرد / جلو مبلی اداری / جلومبلی خانگی

این محصول در ابعاد مختلف میباشد./ قیمت این محصول: 135000تومان