تلفن :

44800589

44802137       

09122900263

09122800985

ایمیل : sadra90@Yahoo.com
نشانی دفتر مرکزی : اشرفی اصفهانی ، بالاتر از بزرگراه نیایش ، خیابان طالقانی