صندلی نهارخوری2 23 1

 

سازنده:صدراصنعت

    -صندلی / صندلی ناهار خوری

  

 

   -توضیحات تکمیلی:

   -MDF /. این محصول  در رنگ های مختلف میباشد و قابل تغییر به سفارش خریدار

      -هزینه بسته بندی کتابخانه و مبلمان صدرا صنعت جهت ارسال به   شهرستان رایگان میباشد.