کتابخانه یاس 5039

سازنده:صدراصنعت

 

ابعادحدودی:        طول  190cm       عرض130cm

کتابخانه اداری/کتابخانه ی خانگی/

 

 -توضیحات تکمیلی:

 

 -کتابخانه اداری/کتابخانه ی خانگی/ دارای 5 طبقه زوم کن خور

 -تمام ملامینه/قابل ساخت با MDF به سفارش خریدار

 -در رنگ های مختلف 

 -هزینه ی بسته بندی کتابخانه و مبلمان صدرا صنعت جهت ارسال به شهرستان رایگان می باشد.

.