کتابخانه شیرین IMG 5011

 

سازنده:صدراصنعت

 

ابعادحدودی:        طول190cm       عرض85cm

 کتابخانه اداری / کتابخانه خانگی

 

-توضیحات تکمیلی:

 

 -کتابخانه اداری/کتابخانه ی خانگی/ دارای 5 طبقه زوم کن خور

 -تمام ملامینه/قابل ساخت با MDF به سفارش خریدار

 -در رنگ های مختلف 

 -هزینه ی بسته بندی کتابخانه و مبلمان صدرا صنعت جهت ارسال به شهرستان رایگان می باشد.