نیم ست استیل gg

 

سازنده:صدراصنعت

نیم ست استیل/ نیم ست اداری/

ابعاد حدودی:     ارتفاع82cm      طول128cm        عرض 71cm

مبلمان نیم ست استیل / این محصول در رنگ های مختلف میباشد.