اسب1 IMG 4546مجسمه چوبی / مجسمه تزئینی  اسب / مجسمه اسب خشن / ساخته شده با چوب الوار / تماما کار دست/ قیمت : 460/000تومان