کمدلباسی4درب 4DAR

   1-(ابعاد حدودی:  cm190  ارتفاع , cm50 عمق )

   2 - جنس تمام ملامینه و قابل ساخت با  MDF به درخواست خریدار

3- این محصول در رنگها و ابعاد دلخواه قابل ساخت میباشد.

4-دارای قفل مرکزی

5- هزینه بسته بندی کتابخانه و مبلمان صدرا صنعت جهت ارسال به شهرستان رایگان میباشد.

 

 .