جلومبلی استیل 33

 

سازنده:صدراصنعت

ابعاد حدودی:    ارتفاع38cm    طول 100cm    عرض 55cm

جلو مبلی استیل

جلو مبلی اداری / خانگی

این محصول در ابعاد مختلف میباشد.

 قیمت عسلی این محصول: 48000 تومان