میز کنفرانسی سلیم  18

 میز کنفرانسی سلیم ، سازنده:صدراصنعت

  ابعاد:         طول         عرض     قیمت

                300          100      580000     

                360          110     680000          

                420          120     820000          

  -توضیحات تکمیلی

  -میز کنفرانس  صدرا صنعت در ابعاد و رنگ   های مختلف قابل ساخت میباشد.

  -جنس تمام ملامینه / بنا به درخواست مشتری قابل ساخت با MDFمیباشد.

  -هزینه بسته بندی کتابخانه ومبلمان صدرا صنعت جهت ارسال به شهرستان رایگان میباشد.