صندلي مدل M2017 17   

كنفرانسي و انتظار
قيمت : 375000 تومان
بسيار شكيل و با كيفيت
مناسب براي فضاهاي شيك و كلاسيك
داراي 36ماه ضمانت