صندلي مديريتی ma500 28    

 دسته هاي المينيوم
 چرم مصنوعي با كيفيت
 مناسب نشستنهاي تا شش ساعت
 اهرم  جك بالا برنده
 اهرم جك استراحت
 اهرم تنظيم فشار
 داراي چرخهاي بسيار روان
 قابل سفارش در انواع رنگهاي مختلف
 داراي 24 ماه ضمانت كيفيت
 فضاي اشغالي 66*66
 تكيه گاه ؛ 70* 55
 نشيمنگاه ؛ 49*50
 ارتفاع: 112
 قيمت : 485000 تومان