صندلي مديريتی MA900 36     

 فضاي اشغالي ؛ 67*67
 تكيه گاه 87*54
 نشيمنگاه 56*54
 ارتفاع:117
 قیمت: 445000 تومان
 داراي 26 ماه ضمانت
 استفاده شده از فوم سرد قابل انعتاف
 چرم مصنوعي ترك با كيفيت بسيار بالا
 اهرم تنظيم فشاروزن
 قابل ارائه در رنگهاي متنوع چرم به درخواست مشتري
 اهرم بالا برنده
 اهرم استراحت و قفل
 داراي ممانيزم بسيار با كيفيت
 مطابق با استانداردهاي بين المللي
 تكيه گاه ونشيمن مناسب با استاندارد ارگونومي بدن
 داراي چرخهاي بسيار روان و باكيفيت
 محصول قابل استفاده براي نشستن طولاني مدت