صندلي مديريتی MA20170 40


 تكيه گاه80*55
 نشيمنگاه52*50
 ارتفاع:124
 فضا:67*67
 قیمت: 465000 تومان
 داراي 36ماه ضمانت
 استفاده شده از فوم سرد قابل انعطاف
 چرم مصنوعي ترك با كيفيت بسيار بالا
 احرم تنظيم فشاروزن
 قابل ارائه در رنگهاي متنوع چرم به درخواست مشتري
 اهرم بالا برنده
 اهرم استراحت و قفل
 داراي ممانيزم بسيار با كيفيت
 مطابق با استانداردهاي بين المللي
 تكيه گاه ونشيمن مناسب با استاندارد ارگونومي بدن
 داراي چرخهاي بسيار روان و باكيفيت
 محصول قابل استفاده براي نشستن طولاني مدت