کتابخانه آبشاربدون درب 114

سازنده:صدراصنعت

 

ابعاد حدودی:       طول 200cm       عرض  200cm

کتابخانه اداری/کتابخانه ی خانگی/

-توضیحات تکمیلی:

 -کتابخانه اداری/کتابخانه ی خانگی/ دارای 5 طبقه زوم کن خور

 -تمام ملامینه/قابل ساخت با MDF به سفارش خریدار

 -در رنگ های مختلف 

 -هزینه ی بسته بندی کتابخانه و مبلمان صدرا صنعت جهت ارسال به شهرستان رایگان می باشد.