جلومبلی چوب وشیشه IMG 5060

 

سازنده:صدراصنعت

 

ابعادحدودی :        طول 100cm         عرض 50cm

 جلو مبلی چوب و شیشه 

این محصول دارای رنگ های مختلف میباشد.