دراوروارداتی 1365323793 421 2b895c7b3d

 

سازنده:وارداتی

 

ابعاد:        طول180cm         عرض50cm

دراور وارداتی دارای 8 کشو 

دراور اداری / دراور خانگی