شیر IMG 4774 مجسمه / چوبی / دست ساز / یک تکه

ضخامت 60     ارتفاع 138 

الوار یک تکه /کار دست / وارداتی

قیمت : 2700000 تومان