صندلي كنفرانسي مینا IMG 1794صندلي كنفرانسي مینا photo 2016 09 04 10 58 04
(صندلي كنفرانسي زه دار صدرا)

اندازه  حدودی : ارتفاع 102cm      طول 60cm       عرض 56cm 

فروش ویژه : قیمت 168،000تومان /خرید بیش از 15 عدد شامل 8% تخفیف میباشد.