صندلي كنفرانسي وانتظار (طبي سانا صدرا صنعت ) 15                             

 استفاده شده از فوم گرم باكيفيت
مناسب استفاده  طولاني
پايه دسته  فلز سنگين وكروم
رويه چرم مصنوعي
پشت و زيره پارچه
داراي برامدگي گودي كمر مطابق استاندارد
باارگونومي بدن و با درجه كيفيت نشيمن عالي  
تحويل در سه رنگ قهوه اي سوخته مشكي  و قرمز
ابعاد نشيمنگاه :50*50
تكيه گاه :60*50
ارتفاع : 110
فضاي اشغالي60*70
قيمت مصرف كننده 245000 تومان