صندلي كنفرانسي و انتظار( صدرا C2) 25         

 صندلي كنفرانسي و انتظار( صدرا C2)
 در سه مدل زه دار / دوختي/ لمسه دكمه دار
 پايه هاي كروم درجه يك با ترمز كروم
 تكيه گاه يك تكه متناسب با اورگًنمي استاندارد
 پشت روكش چرم مصنوعي
 فوم گرم بسيار راحت و بادوام
 نشيمن بسيار راحت
 داراي34ماه ضمانت
 قابل تحويل در شش رنگ مختلف
 اندازه هاي تقريبي. و در دست تغييرات :
 ارتفاع 99
 نشيمنگاه 53*52
 تكيه گاه : 60*52
 فضاي اشغالي 60*75
 قيمت  فروش ويژه: 265000 تومان