صندلي كنفرانسي و انتظار( صدرا C3) 26     

 پايه هاي كروم درجه يك با ترمز كروم
 تكيه گاه يك تكه متناسب با اورگًنمي استاندارد
 پشت روكش چرم مصنوعي
 فوم گرم و بسيار راحت وبادوام
 نشيمن بسيار راحت
 داراي34ماه ضمانت
 قابل تحويل  در شش رنگ مختلف
 اندازه هاي تقريبي. و در دست تغييرات :
 ارتفاع 00
 نشيمنگاه 53*52
 تكيه گاه : 60*52
 فضاي اشغالي 60*75
 قيمت  فروش ويژه: 265000 تومان