صندلي كنفرانسي و انتظار( صدرا C4) 27      

 در سه مدل زه دار / دوختي/ لمسه دكمه دار
 پايه هاي كروم
 پشت پارچه  روكش چرم مصنوعي
 فوم گرم بادوام
 نشيمن بسيار راحت
 داراي 24ماه ضمانت
 قابل تحويل تنها در 4رنگ  
 ارتفاع 99
 نشيمنگاه 53*52
 تكيه گاه : 60*52
 فضاي اشغالي 60*75
 قيمت  فروش ويژه: 165000 تومان