صندلي مديريتي سانا صدراصنعت 23       

 استفاده شده از فوم گرم باكيفيت
 مناسب استفاده  طولاني
 پايه دسته  فلز سنگين وكروم
 رويه چرم مصنوعي
 داراي مكانيزم دوعملكرد
 اهرم تنظيم ارتفاع
 اهرم تنظيم فشار
 اهرم جك استراحت
 پشت و زيره پارچه
 داراي برامدگي گودي كمر مطابق استاندارد
 باارگونومي بدن و با درجه كيفيت نشيمن عالي  
 تحويل در سه رنگ قهوه اي سوخته مشكي  و قرمز
 ابعاد نشيمنگاه :50*50
 تكيه گاه :65*50
 ارتفاع :120
 فضاي اشغالي: 60*70
 قيمت : 325000 تومان