صندلي مديريتی MA800 38   

 تكيه گاه 87*54
 نشيمنگاه :56*54
 ارتفاع:117
 فضا:67*67
 قیمت:465000 تومان
 داراي 36ماه ضمانت
 استفاده شده از فوم سرد قابل انعطاف
 چرم مصنوعي ترك با كيفيت بسيار بالا
 اهرم تنظيم فشاروزن
 قابل ارائه در رنگهاي متنوع چرم به درخواست مشتري
 اهرم بالا برنده
 اهرم استراحت و قفل
 داراي ممانيزم بسيار با كيفيت
 مطابق با استانداردهاي بين المللي
 تكيه گاه ونشيمن مناسب با استاندارد ارگونومي بدن
 داراي چرخهاي بسيار روان و باكيفيت
 محصول قابل استفاده براي نشستن طولاني مدت