صندلی اپن 1 PLP P 1125113K53

 

سازنده:صدراصنعت

  -توضیحات تکمیلی:

   - این محصول دارای  رنگ های مختلف میباشد وقابل تبدیل به سفارش خریدار

  -صندل نهار خوری

   -هزینه بسته بندی کتابخانه و مبلمان صدرا صنعت جهت ارسال به   شهرستان رایگان میباشد.