صندلی مدیریتی M2017 17   

داراي جك استراحت بسيار قدرتمند
مكانيزم تايواني
تنظيم ارتفاع/تنظيم فشار
روكش چرم مقاوم درجه يك  /بدنه كروم /
در ٤رنگ كرم قهوه اي مشكي سفيد 550000 تومان
داراي 36 ماه ضمانت كامل
فضاي اشغالي 66 در 66
تكيه گاه 88 در 55
نشيمن 52 در 50
ارتفاع 123