صندلی مدیریتی M2018 21   داراي تنظيم ارتفاع/تنظيم فشار
   چرم مصنوعي ترك
   مكانيزم درجه يك دو كاره
   ضد عرق /جك استراحت / در چهار رنگ مختلف
   قيمت 495000 هزار
   داراي 36 ماه ضمانت كامل
   فضاي اشغالي 66 در 66
   تكيه گاه 88در55
   نشيمن 52 در 50
   ارتفاع 123