صندلی نهارخوری1 21

  -سازنده:صدراصنعت

   -صندلی / صندلی ناهار خوری

  

   -توضیحات تکمیلی:

   -MDF /. این محصول در رنگ های  مختلف میباشد  به سفارش خریدار

   -هزینه بسته بندی کتابخانه و مبلمان صدرا صنعت جهت ارسال به  شهرستان رایگان میباشد.