صندلی نهار خوری دو گل 22

   -صندلی نهار خوری  دوگل

 

 

   -توضیحات تکمیلی:

   -MDF /. و در رنگ های مختلف به سفارش خریدار

   -قیمت: 97000هزار تومان

   -هزینه بسته بندی کتابخانه و مبلمان صدرا صنعت جهت ارسال به   شهرستان رایگان میباشد.