صندلی کنفرانسی نسترن 22          سازنده : صدرا صنعت

 

1- ابعادنشیمن :طول 50cm / عرض 50cm

2- ابعاد فضای اشغالی پشت به پشت دسته : ارتفاع 103cm/ عرض 60cm/ عمق 70cm

3-رویه چرم مصنوعی

4 - پشت و زیره از پارچه مشکی

5 - دارای 2 سال گارانتی