فایل زیرمیزی IMG 5083

 

سازنده:

 

ابعاد:      طول        عرض

             80           47

       

 فایل  کنار میزی / بایگانی

دارای سه کشو

 دارای جای  کیس  کامپیوتر

در رنگ های مختل به سفارش خریدار

قیمت : 245000 تومان

-جنس تمام ملامینه / بنا به درخواست مشتری قابل ساخت با MDFمیباشد.