فایل سه کشووارداتی 0089190 PE221151 S3

 

سازنده:کشورآلمان

 

ابعادحدودی:      ارتفاع 70cm         عرض47cm      عمق47cm

فایل  اداری / فایل سه کشو وارداتی آلمان

دارای سه کشو با ریل های دو زمانه

در رنگ های مختلف به سفارش خریدار