فایل4کشوبزرگ 85

 

سازنده:صدراصنعت

 

ابعاد :  ارتفاع : 128cm 

 طول: 45 و عمق: 45 

 ابعاد در کشو: 30 

 ابعاد داخل کشوها: 20*36* 39

-فایل  اداری / پرونده خور  / فایل بایگانی

-دارای چهار کشو با ریل های دو زمانه

-در رنگ های مختلف به سفارش خریدار