فایل6کشوسفارشی 0175264 PE328644 S3

 

سازنده:وارداتی

 

ابعاد حدودی:        طول 120cm         عرض50cm

 فایل  اداری / فایل 6 کشو سفارشی

دارای 6 کشو با ریل دو زمانه

 در رنگ های مختل به سفارش خریدار