قفسه lack

 

این محصول وارداتی می باشد.

 

ابعاد:       طول       عرض

             190         45