کتابخانه اداری /.کتابخانه خانگی.

            85 عرض . 190 طول . 33 عمق .

        

-توضیحات تکمیلی:

 -کتابخانه اداری/کتابخانه ی خانگی/ دارای 5 طبقه زوم کن خور

 -تمام ملامینه/قابل ساخت با MDF به سفارش خریدار

  -در رنگ های مختلف 

  -هزینه ی بسته بندی کتابخانه و مبلمان صدرا صنعت جهت ارسال به شهرستان رایگان می باشد.

  -  کتابخانه دو طرفه در رنگ های مختلف . قیمت 625 هزار تومان

          

کتابخانه نیلوفر arghavan