فایل4کشوبزرگ 85

 

سازنده:صدراصنعت

 

-ابعادحدودی:  ارتفاع: 130cm  و عرض :47cm

-فایل  اداری / پرونده خور  / فایل بایگانی

-دارای چهار کشو با ریل های دو زمانه

-در رنگ های مختلف به سفارش خریدار