میزکامپیوترسهیل باکیبوردکوچک 128

 

سازنده:صدراصنعت

-جنس تمام ملامینه / بنا به درخواست مشتری قابل ساخت با MDFمیباشد.

 

ابعاد:        طول  120       عرض50

-توضیحات تکمیلی

 

  -میز کامپیوتر سهیل صدرا صنعت در ابعاد و رنگ   های مختلف قابل ساخت میباشد.

  -جنس ملامینه و MDF  بنا به درخواست مشتری.

  -هزینه بسته بندی کتابخانه ومبلمان صدرا صنعت جهت ارسال به شهرستان رایگان میباشد.