میزکانتر 107

 

سازنده:صدراصنعت

 میز کارمندی کانتر دار

در ابعاد و رنگ های مختلف میباشد.

قیمت این محصول با طول میز120وارتفاع96 : 185000 تومان

قیمت این محصول با طول میز160وارتفاع116 : 270000 تومان

-جنس تمام ملامینه / بنا به درخواست مشتری قابل ساخت با MDFمیباشد.