میزکنفرانسuشکل17نفره 100

 

سازنده:صدراصنعت

 

ابعاد:     طول700     عرض 280  

-جنس تمام ملامینه / بنا به درخواست مشتری قابل ساخت با MDFمیباشد.

     

-توضیحات تکمیلی

 

  -میز کنفرانس صدرا صنعت در ابعاد و رنگ   های مختلف قابل ساخت میباشد.

  -هزینه بسته بندی کتابخانه ومبلمان صدرا صنعت جهت ارسال به شهرستان رایگان میباشد.