-میز کانتر دار پروانه

   -میز کارگروهی تمام MDF

   -به همراه یه عدد فایل سه کو قفل مرکزی دار / کمد دو طبقه درب دار / دارای در پوش عبور سیم و کابلهای تلفن

  -قیمت :  استعلام از کارخانه صدرا صنعت

  -توضیحات تکمیلی

 

  -میز کانتر پذیرش صدرا صنعت در ابعاد و رنگ   های مختلف قابل ساخت میباشد.

  -هزینه بسته بندی کتابخانه ومبلمان صدرا صنعت جهت ارسال به شهرستان رایگان میباشد.

میز کانتردار پروانه untitled3