نیم ست آدنا adena 2

 

سازنده:صدراصنعت

ابعاد حدودی:     ارتفاع82cm     طول دو نفره 100cm   طول یک نفره80cm       عرض77cm

 مبلمان نیم ست اداری /مبلمان نیم ست آدنا
این محصول در رنگ های مختلف میباشد.