نیم ست مجلل nn

 

سازنده:صدراصنعت

  مبلمان نیم ست اداری اجلاس

ابعاد حدودی:  ارتفاع 82cm    طول دو نفره130cm   طول یک نفره 80cm    عرض 77cm

نیم ست  اداری اجلاس / این محصول دارای رنگ ها و ابعاد مختلف میباشد