کانترسوئدی 152

 

سازنده:صدراصنعت

 

ابعادحدودی:        طول 160cm        عرض60cm         ارتفاع96cm

کانتر منشی / میز کانتر دار 

قابل تولید با شیشه و چوب

سایزکانترقابل تغییربا سفارش خریدار